C C C C A+ A A- X

Декларации

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

НА ПОДАДЕНИТЕ ПРЕЗ 2020Г. ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1 ЗПКОНПИ

ОТ СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ НА РАЙОНЕН СЪД – ДУПНИЦА

 

Име/Фамилия

Длъжност

Декларации по чл. 35,    ал. 1, т. 1 – вх.№/дата

Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 – вх.№/дата

Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 3 – вх.№/дата

Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 4 – вх.№/дата

Ръководни длъжности

Иванка Айдарова

Административен секретар

-

 РД 11 – 245 от 19.05.2020 г.

 

 

Специализирана администрация

Румяна Агонцева

Зав.служба

„Съдебни секретари“

-

РД 11 – 292 от 08.06.2020 г.

 

 

Десислава Петкова

Зав. служба „Деловодство“

-

РД 11 – 293 от 09.06.2020 г.

 

 

Сашка Вукадинова

Съдебен секретар

-

РД 11 – 238 от 15.05.2020 г.

 

 

Роза Цветанова

Съдебен секретар

-

РД 11 – 265 от 29.05.2020 г.

 

 

Светлана Стефанова

Съдебен секретар

-

РД 11 – 289 от 05.06.2020 г.

 

 

Ива Георгиева

Съдебен секретар

-

РД 11 – 254 от 20.05.2020 г.

 

 

Росица Кечева

Съдебен секретар

-

РД 11-228 от 12.05.2020 г.

 

 

Росица Ганева

Съдебен секретар

-

РД 11 – 272 от 02.06.2020 г. 

 

 

Райна Боянова

Съдебен секретар

-

РД 11 – 287 от 05.06.2020 г.

 

 

Юлия Вукова

Съдебен секретар

-

РД 11 – 266 от 29.05.2020 г. 

 

 

Деа Иванова

Съдебен секретар

-

РД 11 – 298 от 10.06.2020 г.

 

 

Димитринка Попова

Съдебен деловодител

-

РД 11-252 от 20.05.2020 г.

 

 

Василина Дионисиева

Съдебен деловодител

-

РД 11-239 от 15.05.2020 г.

 

 

Мила Тодорова

Съдебен деловодител

-

РД 11 – 248 от 20.05.2020 г.

 

 

Елена Петрова

Съдебен деловодител

-

РД 11 – 303 от 11.06.2020 г.

 

 

Миглена Димитрова

Съдебен деловодител

-

РД 11 – 291 от 08.06.2020 г.

 

 

 

Димитър Димитров

Съдебен деловодител

-

РД 11 – 259 от 27.05.2020 г.

 

 

Галина Грънчарска

Съдебен деловодител

-

РД 11 – 302 от 11.06.2020 г.

 

 

 

Асенка Банкова

Съдебен деловодител

-

РД 11 – 251 от 20.05.2020 г.

 

 

Роза Михайлова

Съдебен деловодител

-

РД 11 – 247 от 20.05.2020 г.

 

 

Николай Александров

Съдебен деловодител

-

РД 11 – 241 от 18.05.2020 г.

 

 

Развигор Попов

Съдебен архивар

-

РД 11 – 253 от 20.05.2020 г.

 

 

Петя Маркова

Съдебен деловодител

-

РД 11 – 240 от 15.05.2020 г.

 

 

Даниела Кермилска

Съдебен деловодител

-

РД 11 – 246 от 19.05.2020 г.

 

 

Георги Петров

Призовкар

РД 11-73 от 15.04.2020 г.

РД 11-229 от 13.05.2020 г.

 

 

Ивайло Биразов

Призовкар

-

РД 11-244 от 18.05.2020 г.

 

 

Григор Григоров

Призовкар

-

РД 11 – 288 от 05.06.2020 г.

 

 

Явор Николов

Призовкар

-

РД 11-257 от 26.05.2020 г.

 

 

Обща администрация

Веселин  Крекманов

Системен администратор

-

РД 11 – 297 от 10.06.2020 г.

 

 

Румяна Искрева

Счетоводител

-

РД 11-235 от 14.05.2020 г.

 

 

Антоанета Панева

Чов.ресурси – касиер

-

РД 11-230 от 13.05.2020 г.

 

 


 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР 

НА ПОДАДЕНИТЕ ПРЕЗ 2019 Г. ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, т. 2 ЗПКОНПИ

ОТ СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ НА РАЙОНЕН СЪД – ДУПНИЦА

Име/Презиме/Фамилия

Длъжност

Декларации по чл. 35,    ал. 1, т. 1 – вх.№/дата

Декларации по чл. 35,

ал. 1, т. 2 – вх.№/дата

Декларации по чл. 35, ал. 1,

т. 3 – вх.№/дата

Декларации по чл. 35, ал. 1,

т. 4 – вх.№/дата

Петя Иванова Маркова

Съдебен деловодител – СИС

-

РД 11-276 от 03.05.2019 г.

-

-

Ива Димитрова  Георгиева

Съдебен секретар

-

РД 11-273 от 03.05.2019 г.

-

-

Асенка Иванова Банкова

Съдебен деловодител

-

РД 11-287 от 03.05.2019 г.

-

-

Росица Кирилова Кечева

Съдебен секретар

-

РД 11-292 от 03.05.2019 г.

-

-

Николай Василев Александров

Съдебен деловодител

-

РД 11-294 от 07.05.2019 г.

-

-

Василина Милкова Дионисиева

Съдебен деловодител – СИС

-

РД 11-301 от 07.05.2019 г.

-

-

Миглена Бориславова Димитрова

Съдебен деловодител

-

РД 11-304 от 08.05.2019 г.

-

-

Димитър Николов Димитров

Съдебен деловодител

-

РД 11-308 от 08.05.2019 г.

-

-

Роза Дамянова Михайлова

Съдебен деловодител – служител БС

-

РД 11-310 от 08.05.2019 г.

-

-

Развигор Николов Попов

Съдебен архивар

-

РД 11-320 от 09.05.2019 г.

-

-

Димитринка Николова Попова

Съдебен деловодител

-

РД 11-321 от 09.05.2019 г.

-

-

Десислава Николаева Петкова

Завеждащ служба „Деловодство“

-

РД 11-322 от 09.05.2019 г.

-

-

Юлия Димитрова Йорданова – Вукова

Съдебен секретар

-

РД 11-328 от 10.05.2019 г.

-

-

Галина Александрова Грънчарска

Съдебен деловодител – Регистратура

-

РД 11-332 от 10.05.2019 г.

-

-

Светлана Юриева Стефанова

Съдебен секретар

-

РД 11-334 от 10.05.2019 г.

-

-

Григор Виденов Григоров

Призовкар

-

РД 11-336 от 13.05.2019 г.

-

-

Румяна Борисова Искрева

 

Счетоводител

-

РД 11-338 от 13.05.2019 г.

-

-

Антоанета Василиева Панева

Човешки ресурси – касиер

-

РД 11-339 от 13.05.2019 г.

-

-

Даниела ФедеваКермилска

Съдебен деловодител

-

РД 11-340 от 13.05.2019 г.

-

-

Росица Колева Ганева

Съдебен секретар

-

РД 11-341 от 13.05.2019 г.

-

-

Сашка Иванова Вукадинова

Съдебен секретар

-

РД 11-342 от 13.05.2019 г.

-

-

Деа Дони Маркова

Съдебен секретар

-

РД 11-345 от 13.05.2019 г.

-

-

Явор Йорданов Николов

Призовкар

-

РД 11-325 от 14.05.2019 г.

-

-

Ивайло Георгиев Биразов

Призовкар

-

РД 11-346 от 14.05.2019 г.

-

-

Иванка Йорданова Айдарова

Административен секретар

-

РД 11-348 от 14.05.2019 г.

-

-

Мила Николова Тодорова

Съдебен деловодител

-

РД 11-349 от 14.05.2019 г.

-

-

Райна Георгиева Боянова

Съдебен секретар

-

РД 11-350 от 14.05.2019 г.

-

-

Елена Димитрова Петрова

Съдебен деловодител – Регистратура

-

РД 11-351 от 14.05.2019 г.

-

-

Добри Кирилов Добрев

Призовкар

-

РД 11-352 от 15.05.2019 г.

-

-

Роза Димитрова Цветанова

Съдебен секретар

-

РД 11-353 от 15.05.2019 г.

-

-

Румяна Миланова Агонцева

Завеждащ служба „Съдебни секретари“

-

РД 11-354 от 15.05.2019 г.

-

-

Веселин Василев Крекманов

Системен администратор

-

РД 11-355 от 15.05.2019 г.

-

-

 

                                                АДМ.РЪКОВОДИТЕЛ-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                          /ИВАН ДИМИТРОВ/

 

Изг.: адм. секретар Ив.Айдарова        

 

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

НА ПОДАДЕНИТЕ ПРЕЗ 2018г. ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1 ЗПКОНПИ

ОТ СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ НА РАЙОНЕН СЪД – ДУПНИЦА

 

Име/Фамилия

Длъжност

Декларации по чл. 35,    ал. 1, т. 1 – вх.№/дата

Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 – вх.№/дата

Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 3 – вх.№/дата

Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 4 – вх.№/дата

Ръководни длъжности

Иванка Айдарова

Административен секретар

1/02.05.2018

1/07.06.2018

 

 

Румяна Искрева

Главен счетоводител

2/02.05.2018  

2/08.06.2018

 

 

Специализирана администрация

Румяна Агонцева

Зав.служба

„Съдебни секретари“

3/02.05.2018

3/06.06.2018

 

 

Десислава Петкова

Зав. служба „Деловодство“

4/02.05.2018

4/05.06.2018

 

 

Сашка Вукадинова

Съдебен секретар

5/02.05.2018   

5/06.06.2018

 

 

Роза Цветанова

Съдебен секретар

6/04.10.2006

6/05.06.2018

 

 

Светлана Стефанова

Съдебен секретар

7/02.05.2018

7/05.06.2018

 

 

Ива Георгиева

Съдебен секретар

8/30.04.2018

8/05.06.2018

 

 

Росица Кечева

Съдебен секретар

9/30.04.2018

9/05.06.2018

 

 

Росица Ганева

Съдебен секретар

10/28.04.2011

10/29.05.2018

 

 

Райна Боянова

Съдебен секретар

11/22.12.2011

11/06.06.2018

 

 

Юлия Вукова

Съдебен секретар

12/15.12.2008

12/05.06.2018

 

 

Деа Маркова

Съдебен секретар

13/12.06.2018

13/09.07.2018

 

 

Димитринка Попова

Съдебен деловодител

14/02.05.2018

14/05.06.2018

 

 

ВасилинаДионисиева

Съдебен деловодител

15/28.08.2014

15/05.06.2018

 

 

Мила Тодорова

Съдебен деловодител

16/12.09.2012

16/06.06.2018

 

 

Елена Петрова

Съдебен деловодител

17/24.10.2011

17/05.06.2018

 

 

Миглена Димитрова

Съдебен деловодител

18/25.09.2017

18/05.06.2018

 

 

Димитър Димитров

Съдебен деловодител

19/02.05.2018

19/05.06.2018

 

 

Галина Грънчарска

Съдебен деловодител

20/08.05.2018

20/05.06.2018

 

 

Асенка Банкова

Съдебен деловодител

21/02.05.2018

21/05.06.2018

 

 

Роза Михайлова

Съдебен деловодител

22/02.05.2018

22/05.06.2018

 

 

Николай Александров

Съдебен деловодител

23/03.05.2018

23/05.06.2018

 

 

Развигор Попов

Съдебен архивар

24/02.05.2018

24/05.06.2018

 

 

Петя Маркова

Съдебен деловодител

25/12.09.2016

25/05.06.2018

 

 

Даниела Кермилска

Съдебен деловодител

26/22.02.2017

26/06.06.2018

 

 

Добри Добрев

Призовкар

27/03.05.2018

27/08.06.2018

 

 

Ивайло Биразов

Призовкар

28/06.06.2017

28/08.06.2018

 

 

Григор Григоров

Призовкар

29/03.05.2018

29/08.06.2018

 

 

Явор Николов

Призовкар

30/02.03.2018

30/08.06.2018

 

 

Обща администрация

Веселин  Крекманов

Системен администратор

31/03.05.2018

31/07.06.2018

 

 

Антоанета Панева

Чов.ресурси – касиер

32/02.05.2018

32/08.06.2018

 

 

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация