C C C C A+ A A- X

Вътрешни правила

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СЪДИИТЕ ОТ РАЙОНЕН СЪД – ДУПНИЦА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТАТА НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ПРИ РАЙОНЕН СЪД гр. ДУПНИЦА

КОДЕКС за етично поведение на българските магистрати

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА СИГНАЛИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

ЕТИЧЕН КОДЕКС на съдебните служители

Правила за изпращане на съдебни актове и книжа по електронна поща

Правила за случайно разпределение на делата

Правила за публикуване на съдебни актове в интернет

ПРОЦЕДУРА ЗА ДОКЛАДВАНЕ НА ГРЕШКИ, ИЗМАМИ И НЕРЕДНОСТИ

АКТУАЛИЗИРАНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДБОР И НАЕМАНЕ НА СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА ЗА ДОСТЪП ДО АКТИВИТЕ И ИНФОРМАЦИЯТА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТООБОРОТА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДОКУМЕНООБОРОТА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ФУК

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПР.17

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ СРЕДСТВА17

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ЗА РС ДУПНИЦА

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА_РС

ПРАВИЛА ЗА РЕДА И НАЧИНА НА СЪБИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ В РАЙОНЕН СЪД ДУПНИЦА

ПРАВИЛА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА МАГИСТРАТИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ

ПРАВИЛА ЗА ДОКЛАДВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ НА ЕК ОТ СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РЕДА И ДОКУМЕНТООБОРОТА ПРИ ИЗПЛАЩАНЕ СРЕДСТВА НА ВЕЩИ ЛИЦА, ОСОБЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ПР

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ В СЪДА И В СЪДЕБНАТА СГРАДА

ПРАВИЛА ТАКСИ

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШЕН ТРУДОВ РЕД

ПРОГРАМА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ РАЙОНЕНСЪД ДУПНИЦА

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация